Stacks Image 354
Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе стартира изпълнението на проект „TourNet – Promotion of Cross-border Networking for Development of a Common Bulgarian-Romanian Tourist Product” (Насърчаване на трансгранична мрежа за развитие на общи българо-румънски туристически продукти) по програма Трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013 на 01 октомври 2010. Координатор на проекта е БЦП МСП – Русе, а партньори са Областен съвет – Гюргево, Румъния, Асоциация Еврорегион „Данубиус” – Русе и Академия за икономически науки Териториален университетски център – Гюргево, Румъния. Общата стойност на проекта е 490 500 евро.

Проект TourNet включва изследване потенциала за алтернативен туризъм в цялата трансгранична зона по поречието на река Дунав в България и Румъния, тъй като туристическият продукт не е добре развит в Дунавския регион и на двете държави. Основните видове алтернативен туризъм, които са във фокуса на проекта TourNet, са исторически, религиозен, наблюдение на птици, пещерен и екстремен туризъм и др.

След извършване на проучването се предвижда създаването на интернет портал на четири езика - български, румънски, английски и немски - с данни за всички възможности за туризъм, както и възможностите настаняване, заведения, транспорт и др. Проектът включва създаването и на луксозен каталог, който да представя региона като привлекателна туристическа дестинация с общ дизайн и обща марка. Финалните дейности по TourNet предвиждат организиране на международен панаир за алтернативен туризъм с възможност той да се провежда всяка година в различен град в България или Румъния.

Цели на проекта
1. Насърчаване изграждането на българо-румънска мрежа за подкрепа на туризма;
2. Картотекиране на наличните туристически ресурси в региона;
3. Разработване на общи информационни и промоционни материали;
4. Разработване на общи услуги на бъдещата мрежа;
5. Разработване на обща стратегия за насърчаване на туризма;
6. Разработване на обща стратегия за създаването на общ туристически клъстър.

Дейности по проекта
1. Първоначална среща по проекта;
2. Постоянно събиране на информация;
3. Тримесечни работни срещи;
4. Откриване на 2 координационни центъра;
5. Дизайн на регионално туристическо лого, интернет страница, база данни и промоция;
6. Регионален семинар за откриване на страницата и работа в мрежа;
7. Международен трансграничен туристически панаир;
8. Управление и отчетност.

Резултати от проекта
- Създадени условия за работа на мрежа в подкрепа на туризма;
- Разработена база данни за туристическите ресурси в региона;
- Разработени общи информационни и промоционни материали;
- Разработени общи услуги и стратегии.
  • Stacks Image 571
  • Stacks Image 574
  • Stacks Image 577
  • Stacks Image 580
  • Stacks Image 583