Днес предизвикателствата пред туристическия сектор са изключително големи. Икономическата криза, застаряващото население в Европа, потребителското търсене на по-специализиран и алтернативен туризъм, навлизането на новите технологии и индивидуалните високи изисквания на туристите са само част от тях.

Именно сега е важно доставчиците на услуги и местните власти да работят заедно и съвместно да изграждат своите специфични туристически продукти и популяризират името на дестинацията. Най-доброто решение за това е работата в мрежа.

Нашата Туризъм мрежа вече работи успешно в тази насока. На този сайт можете да прочетете повече за нас и нашите предложения, а защо не и да се присъедините?

Станете част от Туризъм мрежа и се убедете сами!
  • Stacks Image 540
  • Stacks Image 543
  • Stacks Image 546
  • Stacks Image 549
  • Stacks Image 552