Stacks Image 358
Туризъм мрежа е създадена в рамките на проект "TourNet - насърчаване на трансграничната работа в мрежа за развитие на общ българо-румънски туристически продукт" по програмата за Трансгранично сътрудничество на Румъния-България 2007-2013 и успешно продължава да работи и след приключването на проекта. Ние организираме и участваме в семинари, брокерски събития и панаири с цел представяне на възможностите за туризъм и продуктите, които предлагат членовете на мрежата, предоставяме консултации относно възможностите за съвместни бизнес начинания в областта на туризма, съдействаме за намиране на бизнес партньори, информираме и консултираме относно схеми за европейско финансиране по проекти в туристическия бранш.
За няколко месеца от създаването си мрежата има вече 46 члена - представители на общини, туристически информационни центрове, туроператори, хотели и сдружения в областта на туризма. Те вече разбраха за ползите от съвместната работа в мрежа и как се прави успешен бизнес.

Убедете се и Вие!

Кой може да се възползва от услугите на мрежата?
- Хотели, къщи за гости и други места за настаняване;
- Ресторанти и места за хранене, винопроизводители и винарни с възможности за дегустация;
- Спа и лечебни заведения;
- Общини;
- Национални и регионални туристически организации и туристически информационни центрове;
- Асоциации, свързани с туризма;
- Тур оператори и туристически агенции;
- Туристически атракции;
- Други организации в сектора на туризма.

Какви услуги предлага мрежата?
- Информиране за тенденции и възможности
- Консултиране за програми и проекти
- Посредничество при търсене на партньори
- Промотиране на събития и уебсайт на четири езика

Как да стана член на мрежата?
Членството в мрежата е напълно безплатно
Необходимо е само да попълните формуляр

Как да се свържа с Туризъм мрежа?
Туризъм мрежа
гр. Русе , ул. Кресна 14
Тел./Факс: 082 821472
E-mail: e.yordanova@smebg.net
  • Stacks Image 551
  • Stacks Image 554
  • Stacks Image 557
  • Stacks Image 560
  • Stacks Image 563