Проект RTD Giurgiu-Ruse има за цел разработването на интегриран подход за популяризиране на културното нематериално и материално наследство на селските общности от областите Гюргево и Русе с цел подпомагане на местното икономическо развитие и развитието на селския туризъм.

СЪВМЕСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ВАЛОРИЗАЦИЯ
  • Stacks Image 569
  • Stacks Image 572
  • Stacks Image 575
  • Stacks Image 578
  • Stacks Image 581