Проект TourNet

Проект „TourNet – Насърчаване на трансгранична мрежа за развитие на общи българо-румънски туристически продукти”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България.

Проект RTD Giurgiu-Ruse

Проект RTD Giurgiu-Ruse има за цел разработването на интегриран подход за популяризиране на културното нематериално и материално наследство на селските общности от областите Гюргево и Русе с цел подпомагане на местното икономическо развитие и развитието на селския туризъм.

Онлайн пътеводител за екотуризъм

Основната цел проект „Онлайн пътеводител за екотуризъм” (Online ecotourism guide) на Бизнес центъра е развитието на методология за съхранение на биоразнообразието в Дунавските региони на България и Румъния. Негови партньори са Агенцията за развитие на човешки ресурси (АРЧР) в Русе, Община Елена и Асоциацията за екотуризъм в Румъния (AER). Проектът стартира от юли 2012 и е с продължителност 12 месеца.
  • Stacks Image 576
  • Stacks Image 579
  • Stacks Image 582
  • Stacks Image 585
  • Stacks Image 588