Бизнес център за подпомагане на МСП
7000 Русе, ул. Георги С. Раковски 4
Телефон: 082 821472
E-mail:
info@bscsme.eu
https://www.bscsme.eu/

  • Stacks Image 583
  • Stacks Image 586
  • Stacks Image 589
  • Stacks Image 592
  • Stacks Image 595