Stacks Image 584
TourDev Giurgiu-Ruse

Проектът "Съвместна стратегия за развитие на туризма в район Гюргево-Русе, TourDev Giurgiu-Ruse” има за цел да проучи и популяризира забележителностите в район Гюргево-Русе, както и да разработи съвместна стратегия за развитието на туризма в региона.

ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЛАСТ РУСЕ
  • Stacks Image 569
  • Stacks Image 572
  • Stacks Image 575
  • Stacks Image 578
  • Stacks Image 581