Трансгранична “Туризъм” мрежа

БЦП МСП стартира изграждането на “Туризъм” мрежа, която ще работи за превръщането на трансграничния регион България - Румъния в една от най-желаните туристически дестинации в Европа.

Дунавски център за компетенции – регионална платформа за сътрудничество в областта на туризма

Дунавският център за компетенции (ДЦК) работи за изграждане и подпомагане на мрежи от заинтересовани организации, фирми и институции в сферата на туризма от Дунавския регион чрез инвестиции в хора и умения, стимулиране на регионалното сътрудничество и промоция на общите интереси на своите членове с цел създаване на обща туристическа марка за региона на Среден и Долен Дунав.

Enterprise Europe Network – Секторна група „Туризъм и културно наследство”

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе е член на Секторна група „Туризъм и културно наследство” (ТКН) на Enterprise Europe Network – най-голямата мрежа в подкрепа на бизнеса и иновациите в Европа.
  • Stacks Image 547
  • Stacks Image 550
  • Stacks Image 553
  • Stacks Image 556
  • Stacks Image 559