Бизнес центърът за подпомагане на малки и средни предприятия в Русе, България, е избран за един от шестимата победители в конкурса за проект на тема биоразнообразие към Дунавския център по компетенции (DCC).

Основната цел проект „Онлайн пътеводител за екотуризъм” (Online ecotourism guide) на Бизнес центъра е развитието на методология за съхранение на биоразнообразието в Дунавските региони на България и Румъния. Негови партньори са Агенцията за развитие на човешки ресурси (АРЧР) в Русе, Община Елена и Асоциацията за екотуризъм в Румъния (AER). Проектът стартира от юли 2012 и е с продължителност 12 месеца и общ бюджет от 38 680 евро, като Дунавският център по компетенции предоставя 80% от финансирането.

Трите основни дейности по проект „Онлайн пътеводител за екотуризъм” са: създаването на модули за онлайн екотуристически пътеводител, тестване на пътеводителя и разпространение на добри практики.

Проектът цели да:
  • Подпомагане на биоразнообразието на Дунавските региони на България и Румъния;
  • Увеличаване на туристическата конкурентоспособност и привлекателност на Дунавските региони;
  • Подобряване на местния капацитет за устойчво управление на туризма;
  • Обучение на местни туристически заинтересовани лица;
  • Увеличаване на позитивните влияния на туризма върху околната среда, икономиката и културата.

Чрез създаването на онлайн екотуристически пътеводител и провеждането на самообучение на целевата група къщи за гости, проектът цели увеличаване на осведомеността за защита на околната среда и проблемите на биоразнообразието, създаването на повече конкурентоспособни и устойчиви туристически продукти, увеличаване на местния капацитет за устойчво управление на туризма, както и увеличаване на позитивните влияния на туризма върху околната среда, икономиката и културата в Дунавските региони на България и Румъния.

Дунавския център по компетенции е създаден през февруари 2010 в Белград с помощта на GTZ Сърбия, а съучредителите му, сред които и Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе, са представители на туристически фирми и организации, както и общини от държавите Сърбия, Хърватска, България, Румъния, Молдова и Украйна.
Целта му е да допринесе за интегрирането на интереси, проекти и дейности в сферата на туризма на страните учредители – Среден и Долен Дунав и да участва в разработването на устойчиво транснационално сътрудничество в сферата на туризма.

За повече информация, моля свържете се с:
Бизнес Център за Подпомагане на МСП
Тел.: 082 821 472
E-mail: bsc@smebg.net
http://bsc.smebg.net/
http://enterprise-europe-network.smebg.net/
  • Stacks Image 575
  • Stacks Image 578
  • Stacks Image 581
  • Stacks Image 584
  • Stacks Image 587